Kurumsal

2016 NİSAN MECLİS GÜNDEMİ

2016 NİSAN MECLİS GÜNDEMİ

YENİ LOGO PSD

AYANCIK BELEDİYE MECLİSİ NİSAN 2016 GÜNDEMİ

 1. Açılış – Yoklama.

 2. 5393 sayılı Belediye Kan. 29.maddesi gereği Üye Ümit AÇIKGÖZ ‘ün Belediye meclis üyeliğinden İstifa dilekçesinin sunulması.

 3. Ayancık İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 23.03.2016 tarih ve 902.01/12 sayısı yazısı ile bildirildiği üzere Belediye Meclis üyeliğinden istifa eden üye yerine Adalet ve Kalkınma Partisinden 1.sıra yedek üye Erden EKİM’in üyeliğinin meclise sunulması.

 4. 5393 sayılı Kan. 19.maddesi gereği“ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak “ üzere gizli oyla Meclis I. veII. Başkan vekillikleri seçimi.

 5. 5393 sayılı Belediye Kan. 19. maddesi gereği“ ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak “üzere gizli oyla en az iki asıl ve iki yedek olmak kaydıyla en az 4 meclis kâtip üye seçimi.

 6. 5393 Sayılı Kan. 33 maddesi gereği gizli oyla 2 adet Encümen Üyeliği seçimi.

 7. 5393 Sayılı Kan. 24. Maddesi gereği açık oyla görev süresi 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacak İmar Komisyonuna üye seçimi.

 8. 5393 Sayılı Kan. 24. Maddesi gereği açık oyla görev süresi 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacak Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi.

 9. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereği Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih 20 sayılı kararında teklifi yapan birim sehven “Garaj Amirliği” olarak yazılmıştır. Bu maddi hatanın düzeltilerek teklif eden birim olarak” İmar ve Şehircilik Müdürlüğü” şeklinde kayıtların düzeltilmesi.

 10. 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereği kurulan ve 2015 yılı Ayancık Belediye Başkanlığı “ Denetim Komisyonu Raporunun “ okunması.

 11. 5393 Sayılı Kan. 56. Maddesi gereği hazırlanan 2015 yılı“ Ayancık Belediyesi Faaliyet Raporunun“ sunulması ve oylanması.

 12. İlçemiz Çayiçi mahallesi Y:29763.842 X:29919.062,Y:29823.355X:29914.724, Y:29779.635X:29794.524,Y:29765.804X:29798.754 koordinatları arasında kalan alanın İmar Planında Eğitim Tesisleri Alanı ( Yurt Yeri ) olarak PİN: NİP-5353,17UİP-5352,18 numaralı İmar Plan değişikliğinin yapılmasına dair İmar Komisyon Raporunun Okunması ve maddenin görüşülmesi.

 13. 5393 sayılı Belediye Kan. Vermiş olduğu görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi amacı ile İlçemiz Cevizli mahallesi Fidanlık mevkiinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 243 ada 13 ve 15 nolu parseller, 245 ada 30 ve 31 nolu parseller, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 295, 296, 297, 298, 1467, 1477, 1479 ve 1481 nolu parseller üzerinde gerekli olan imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

 14. Engelli vatandaşlarımızın indirimli olarak Su Ücretlerinden yararlanmaları hakkında Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunması ve maddenin görüşülmesi.

 15. Belediyemiz araç parkındaki damperli kamyonların ekonomik ömürlerini doldurmaları nedeniyle Damperli kamyon yapmak için Merkezi Yönetim Bütçe Kan. T cetvelinin 14.sırasındaki Kamyon ( şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg ) alınması.

 16. Belediyemiz Başkanlık işlerinde kullanılmak üzere Merkezi Yönetim Bütçe Kan. T cetvelinin 2.sırasında yer alan Binek otomobilden hibe yolu ile edinilmesi../..

 

 

 

Sayfa 2

 

 1. Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 1 adet damperli kamyonun DMO den alımı için İler Bankasından 250.000,00 TL kredi talebinde bulunulması ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 2. Ayancık İlçemiz Belediye Mücavir alan sınırları içerisinde yer alan 129 ada 28, 29, 14 nolu parsellerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 12. maddesine istinaden kamulaştırma kararı alınarak Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 3. Ücretler Tarifesinde yer alan Liman ücretlerinin günün şartlarına göre güncellenmesi talebinin görüşülmesi.

 4. Dilek ve Temenniler

 5. < >

  30.03.2016

  Ayhan ERGÜN 

  Belediye Başkanı

Toplantı Yeri      :Belediye Meclis Toplantı Salonu                                                                                                Tarihi ve Saati                : 04.04.2016 / pazartesi  günü saat:16:00

 

 

Benzer Kurumsal