Kurumsal

Meclis Kararları

2016 OCAK MECLİS KARARI

2016 ŞUBAT MECLİS KARARI

2016 MART AYI MECLİS KARARI

2016 NİSAN AYI MECLİS KARARI

2016 MAYIS MECLİS KARARI

AĞUSTOS AYI MECLİS KARARI 2016

TEMMUZ AYI MECLİS KARARI 2016

EYLÜL AYI MECLİS KARARI 2016

EKİM MECLİS KARARI 2016

ARALIK AYI MECLİS KARARI 2016

OCAK AYI MECLİS KARARI 2017

KASIM MECLİS KARARI 2016

2017 ŞUBAT MECLİS KARARI