Kurumsal

2017 EKİM MECLİS KARARLARI

2017 EKİM MECLİS KARARLARI

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

02.10.2017                

Karar                                       No

                                                                       74

Belediye                                 Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM: 1

DÖNEMİ: Ekim  2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler: Emin TAŞKIN - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:   İlyas ÖZDEMİR.  - Necati ÖZÇELİK -  - Zeki GÜRLEYEN -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Necati SÖNMEZ Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Aslan ÖZDEMİR -     Ayşe YAVUZ ÖZER(izinli)

         

 

KARAR-74-   5393 sayılı Belediye Kan. 24.maddesi gereği görev süresi 1 yıl olmak üzere Ayancık Belediye Meclisi 3 kişilik Hukuk Komisyonu üyeliğine Erden EKİM, Necati ÖZÇELİK ve Emin TAŞKIN   oybirliği ile seçildiler.

 

KARAR- 75 -  Belediyemizin ihtiyacı olan 1 adet çift çeker 14 m3 kapasiteli damperli kamyonun Devlet Malzeme Ofisinden alımı için Belediye kanununun 18. maddesinin ( d ) bendi ve 68.

maddesinin ( b )  bendine istinaden İller Bankasından 400.000,00 TL ( Dört Yüz Bin TL) kredi

alınmasına ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN'e yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

  Ayhan ERGÜN                               Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                                       

  Belediye ve Meclis Başkanı         Katip Üye                           Katip Üye

 

Benzer Kurumsal