Kurumsal

2017 NİSAN MECLİS KARARLARI

2017 NİSAN MECLİS KARARLARI

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.04.2017

Karar No

    31

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:  1

OTURUM:1

DÖNEMİ: Nisan  2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :         Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN.

OTURUMA KATILAMAYANLAR:                                      

         

 

G-2-) 5393 Sayılı Kan. 56. Maddesi gereği hazırlanan 2016 yılı  “ Ayancık Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun  “ sunulması ve oylanması.

            Yapılan müzakereler sonucu;

KARAR-31-    “ 2016 yılı Ayancık Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporu “ olarak yer alan Gündemin 2. nci  maddesinin  10.ncu maddeden sonra görüşülmek üzere yer değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-32-  5393 Sayılı Yasanın 25. Maddesi gereği meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonumuz Belediyemize ait 2016 yılı gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerini incelemek üzere Mali Hizmetler Müdürü bünyesindeki arşiv odasında 20.01.2017 Tarihinde toplanarak aşağıdaki tespitler yapılmıştır.             20.01.2017 Tarihindeki ilk toplantımızda Komisyon Başkanı İlyas ÖZDEMİR, Komisyon Başkan Vekilliğine  Necati SÖNMEZ, üye olarak Erden EKİM olarak görev dağılımı yapılmıştır.              Çalışmaya başlayan komisyonumuz Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm evraklar elden geçirilmiş, evrakların düzgün bir şekilde dosyalanarak eksiksiz muhafaza edildiği, 4923 adet yevmiyeli işlem yapıldığı görülmüştür.                                                                                                                                                       Belediyemize ait tahsilat denetimine ilişkin;  kadrolu 2 adet tahsildar ile işlemlerin yürütüldüğü, tahsilat makbuzlarının anında kesildiği, hesapların günlük olarak tutulduğu, tahsil edilen paraların günlük olarak bankalardaki ilgili hesaplara yatırıldığı ve dekontlarının muhafaza edildiği, bu işlemlerin de Mali Hizmetler Müdürlüğünce günlük kontrollerinin yapılarak hesapların tutturulduğu görülmüştür.                                                                                                                                                                                 Belediyemizin 2016 yılı toplam gelirinin 13.446.856,64 TL, toplam giderinin de 15.221.454,89 TL olduğu kayıtlardan anlaşılmıştır.                                                                                                                                          31.12.2016 Tarihi itibariyle Belediyemizin toplam borcunun faizi ile birlikte; 31.533.351,91 TL olduğu bu borcun; 25.867.836,00 TL‘sinin yapılandırılarak İller Bankası gelirlerinden kesileceği, kalan 5.665.515,91 TL’ ninde Belediye imkânlarıyla ödenmeye çalışıldığı görülmüştür. Yapılandırılan borç 144 ay taksitler halinde 179.637,75 TL olarak ödeneceği tespit edilmiştir. 

Yine yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde Belediyemizin 46.733.716,01 TL lik mal varlığı ve 1.327.950,56 TL de alacağı olduğu tespit edilmiş bu alacaklar Mali Hizmetler Müdürlüğünce tahsil edilmeye çalışılmaktadır.                                                                                                                                  Belediyemize ait iş kollarında 29 adet memur, 45 adet işçi, 4 adet de sözleşmeli personel çalıştırıldığı fakat bu sayının yetersiz olması sebebiyle bazı iş kollarında taşeron işçi çalıştırılarak eksikliğin giderilmeye çalışıldığı görülmüştür. Çalışmakta olan taşeron işçi sayısının 84 kişi olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.                                                                                                                                                  Belediyemiz çalışanlarına maaş borcu olmadığı ve aylık düzenli ödemlerin yapıldığı görülmüş, sadece kadrolu işçilere ait 2016 yılı itibariyle 60.159,21 TL tutarında Eylül ve Aralık 2016 aylarına ait 2 adet ikramiye borcu bulunduğu, emekli olan işçilerimizin de yapılan protokol gereği düzenli ikramiyelerinin ödendiği tarafımızdan tespit edilmiştir.                                                                                                  Muhasebe kayıtlarından baktığımızda 2016 yılında toplam 583.269,38 TL tutarında akaryakıt alımı yapıldığı, 41.716,00 TL tutarında araç kiralama, 97.881,00 TL tutarında iş makinası kiralaması, 217.441,29 TL tutarında bu araçlara ait bakım onarım bedeli ödendiği tarafımızdan tespit edilmiştir.Bu giderlerin bizim gibi küçük belediyeler için fazla olduğu, Belediyemize ait araç parkında bulunan fazla ve gereksiz araçların elden çıkarılarak gerekli olan araç ve iş makinalarının temin edilmesi ve her araca bir şoför görevlendirilmesi yapılarak zimmetlenmesi uygun görülmüştür.       Mülkiyeti Belediyemize ait olan mezbahada 2016 yılı içerisinde 465 adet büyükbaş hayvan kesimi yapıldığı ve buradan da toplam 39.990,00 TL tahsilat yapıldığı anlaşılmıştır. Mezbahada 1 kadrolu 3 taşeron işçi olmak üzere toplam 4 kişi  çalışmakta ve yapılan tahsilat bunların giderlerini karşılamadığı tarafımızdan tespit edilmiştir.İlçemizde  7 adet kasap dükkanı çalışmakta olup bunların bir çoğu etini dışarıda kesmekte ve temin etmektedir. Mezbahanın daha aktif  ve gelir getirici tedbirler alınması uygun görülmüştür.                                                                                                                                     2016 Yılı itibariyle park bahçe ve çiçek düzenlemeleri için  yaklaşık 250.000,00 TL harcama yapıldığı  tarafımızdan tespit edilmiştir.Bizim gibi küçük belediyeler için bu rakam çok fazla olup, bu tür işlerin  belediyemiz tarafından park bahçe işlerinde çalıştırılmakta olan işçiler tarafından yapılması uygun görülmüştür.                                                                                                   

2016 Yılı içerisinde aydınlatma ve elektrik harcantı bedeli olarak belediye bütçesinden yaklaşık 450.000,00 TL, yaklaşık 100.000,00 TL de İller Bankasından kesilmek koşuluyla ödeme yapılmıştır. Bizim gibi küçük belediyeler için bu rakam çok fazla olup daha fazla tasarruf yapılması uygun görülmüştür.                                                                                                                                                                2016 Yılı içerisinde yaklaşık 150.000,00 TL tutarında elektrik malzemesi alımı yapılmış ve alımlar sürekli aynı kişiden yapılmıştır. İlgili birimlerdeki sorumluların uyarılarak giderlerin azaltılması ve aynı işi yapan başka esnaflardan da teklif alınması uygun görülmüştür.                                                 19.08.2016 Tarih ve 2943 yevmiyeli evrak incelendiğinde lastik tamiri adı altında yapılan harcamalarda güncel fiyatların çok üzerinde olduğu ve yapmış olduğumuz araştırma sonucunda; fatura sahibinin fatura bedelini Belediyemizden geç tahsil ettiği için bilerek fiyatlarının yükseltildiği ve fatura edildiği, kurumun bundan dolayı zarar gördüğü tarafımızdan tespit edilmiştir.                                                09.09.2016 Tarih ve 3249 yevmiye numaralı evrak incelendiğinde Türkeli ilçesinde faaliyet gösteren Kahramanlar Kuyumculuk San. Ltd. Şti.’den 42 adet KDV dahil 8.736,00 TL tutarında çeyrek altın alındığı; her ne kadar yasal bir engel olmasada etik olmadığı ve bu tür faaliyette bulunan Ayancıklı esnafların tercih edilmesi uygun görülmüştür.                                     05.12.2016 Tarih 3611 yevmiye numaralı evrak incelendiğinde mülkiyeti belediyemize ait olan sosyal tesislere Yıldız Çeyiz tarafından malzeme alındığı fakat mobilya malzemeleri temininide bu işi yapan mobilyacılardan teklif alınması kurumun menfaati açısından daha uygun olacağı görüşü düşünülmüştür.                                                                                                            Sonuç olarak;  yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda Belediyemize ait satın alma birimi bulunmasına rağmen her birimin mal ve hizmet alımını kendisini yaptığı alınan ve kullanılan malzemelerin daha sonra saklanılabileceği bir ambar ve deponun bulunmadığı tespit edilmiş, kurumun menfaati için acilen  bir ambar depo kurulması uygun görülmüştür. Mal ve hizmet alımlarında teklif dağıtılırken yasal çerçeveler ışığında yerli esnaflar kollanmalı ve herkese teklif vererek dedikoduya da mehal verilmemelidir.                               Cevaplanmak ve bilgi edinmek amacıyla Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Garaj Amirliğine 10.02.2017 Tarihinde   resmi yazılar  yazılmış uygun cevaplar alınamamıştır.(Mali Hizmetler Hariç)Bu sebepten çalışmalarımız azda olsa uzamış fakat yeterli bilgi edinilememiştir. Bu durum komisyon üyelerimizin fazlasıyla üzmüştür. Raporumuzun ekinde tüm yazışma evrakları bulunmaktadır.

KARAR-33-   Ayancık İlçemizde sanayi alanının bulunmaması ve gelecekte yeni bir sanayi alanı olarak düşünülen diğer taraftan Ayancık çayı ıslah çalışmaları kapsamında çay seddesinin tamamlanması ile birlikte ortaya çıkacak alanın sanayi alanı olarak planlanması amacıyla;  Ayancık İlçemiz Aşağıköy mevcut mücavir alan sınırlarına;  129 ada 42, 155 ve 58 nolu parseller dışarıda, 129 ada 41, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ve 135 nolu parselleri içeri alarak    Güney yönünde 129 ada 64 ve  158 nolu parselleri içine alarak, mevcut sedde üzerinde            129 ada 49 nolu parsel dışarıda kalacak şekilde onaylı mevcut mücavir alana kadar ki alanın mücavir alan sınırları içine alınması 3194 sayılı İmar Kanununun 45.maddesi gereği oybirliği ile kabul edilmiştir.                                                                                                                 

 

Ayhan ERGÜN                                                                                                                                                 Belediye ve Meclis Başkanı  

ÜYELER: Necati ÖZÇELİK-  Arif Adil AKIN-  Aslan ÖZDEMİR -  ZEKİ GÜRLEYEN-

 

 

Ayşe YAVUZ ÖZER  - Erden EKİM –  İlyas ÖZDEMİR - Süheyla ÖZCAN GÜVEN –

 

 

Emin TAŞKIN - Necati SÖNMEZ-  Saim YILMAZ.

 

KARAR-34-   Ayancık İlçemiz Cevizli Mahallesi Fidanlık mevkiinde Belediye Başkanlığımıza ait 245 ada 32, 33, 34, 35 ve 36 nolu parsellerin imar plan değişiklik talebi incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.      

KARAR-35-   Ayancık İlçemiz Yalı mahallesi Atatürk caddesi üzerinde Belediye Başkanlığımıza ait 38 ada 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellerin İmar Plan değişiklik talebi incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-36-    Belediyemizin gelecekte imar planı çalışmalarında altlık oluşturma ve toplu bir alan olarak Belediyemizin tasarrufunda olması için 5393 sayılı Belediye Kan. 14.maddesine istinaden İlçemiz Pazarcık köyü 1091, 1092, 1181, 1182 ve 1089 nolu parsellerin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun  8 nci  ve 30 ncu maddelerine  istinaden Belediyemizce  Kamulaştırılmasına,  bu amaçla Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-37-   Karadeniz Kıyı Protokolü kapsamında, Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde yer alıp Belediyemize devri yapılan;  devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kıyı alanlarına protokol süresi boyunca ve 2017 yılından geçerli olmak suretiyle, 5393 sayılı Belediye kan. 18/t maddesi gereği Belediye hizmetlerinin götürülmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR -38-  

T.C. SİNOP İLİ AYANCIK BELEDİYESİ ARSA, KONUT VE  İSYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK taslağı meri mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunduğundan 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereği oybirliği ile kabul edilmiştir.  

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                                                Belediye ve Meclis Başkanı              Katip Üye                             Katip Üye

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.04.2017                

Karar No

    39

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:   2

OTURUM:1

DÖNEMİ: Nisan  2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :         Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN.

OTURUMA KATILAMAYANLAR:   Aslan ÖZDEMİR.                                                               

         

KARAR-39-   T.C. AYANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOLMUŞ VE TAKSİ DOLMUŞ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  tasarısı hukuka ve diğer mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş bulunduğundan 5393 sayılı Belediye  yasasının 18.madde ( m ) bendi gereği oybirliği  ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                                               Belediye ve Meclis Başkanı              Katip Üye                             Katip Üye

KARAR-40-   Belediye Başkanı Ayhan Ergün ‘ün meclise sunmuş olduğu 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasını kapsayan Ayancık Belediye Başkanlığı  “2016 yılı Faaliyet Raporu” üye Emin TAŞKIN- Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ  ve Süheyla ÖZCAN GÜVEN ‘in red oyuna karşılık diğer üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

            Meclis 1.Başkan vekili Necati ÖZÇELİK daha sonra Meclis Başkanlığını Ayhan ERGÜN’e bıraktı.

           

KARAR-41-    5393 sayılı Belediye Kanununun  49.maddesi  3. Fıkrası  gereği aşağıda ünvanı yazılı sözleşmel  personel 2017 mali  yılında tam zamanlı  çalıştırılacağından, aşağıda aylık net ücreti ve ek ödeme oranı  yazılı ücretin  15.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere  ödenmesi oybirliği ile karar verildi.

            Başkan Ayhan ERGÜN; arkadaşlar görüşmeler uzamış olup, bugünkü birleşimi burada kapatıyorum. Takip eden birleşim 07.04.2017 Cuma günü saat 16.00’ olacaktır dedi ve sözlerini bitirdi.                                                                                                                                                        Tam Zamanlı:

Ünvanı

Adeti

Net Ücreti TL.

Ek Ödeme Oranı

Ziraat Mühendisi

1

1.920,00.-TL.

% 130

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                            Katip Üye

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.04.2017                

Karar No

    42

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:   3

OTURUM:1

DÖNEMİ: Nisan  2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :         Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Aslan ÖZDEMİR - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN.

OTURUMA KATILAMAYANLAR:   .   -                                                            

         

 

 

KARAR- 42 -     5393 sayılı Belediye  Kan. 33.maddesi gereği gizli oyla yapılan seçim sonucuna göre Ayancık Belediye Meclisi 2 adet  Encümen  üyeliklerine;

 

Ayşe YAVUZ ÖZER               : 8 oy,

Aslan ÖZDEMİR                     : 8 oy alarak seçilmişlerdir.

 

KARAR- 43 -     5393 sayılı Belediye Kan. 24.maddesi gereği yapılan oy pusulası ile  açık oylama  seçim sonucuna göre Ayancık Belediye Meclisi İmar Komisyon  üyeliklerine;

 

AK Parti Gurubundan Necati ÖZÇELİK                       : 8 oy,

AK Parti Gurubundan İlyas ÖZDEMİR                        : 8 oy,

CHP Gurubundan         Emin TAŞKIN                         : 8 oy  ile seçilmişlerdir                             

 

KARAR- 44 -     5393 sayılı Belediye Kan. 24.maddesi gereği yapılan oy pusulası ile  açık oylama  seçim sonucuna göre Ayancık Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu  üyeliklerine;

 

AK Parti Gurubundan   Zeki GÜRLEYEN                    : 11 oy,

AK Parti Gurubundan   Erden EKİM                            : 8 oy

CHP Gurubundan         Emin TAŞKIN                         : 8 oy  ile seçilmişlerdir.

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN        Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                 Katip Üye

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal