Kurumsal

2018 Şubat Meclis Gündemi

                                  AYANCIK BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT 2018 GÜNDEMİ

  1. Açılış – Yoklama.

  2. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 11.01.2018 Tarih 85373441-250-E.1075 Sayılı Yazısı gereği Belediyemizin hali hazırda bir şirketinin bulunmaması nedeniyle 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kan. 26.maddesi son fıkrasında belirtilen hükmü gereğince ve bahse konu yazının 3.maddesinin son paragrafına istinaden nüfusu 50.000’in altında olan Belediyeler için Limited Şirket kurulması gerektiğinden teklifin görüşülmesi.

  3. Belediyeniz Ücretler TarifesiMeclisimizce 07.12.2017 tarih ve 85yine05.01.2018 tarih ve 8 sayılı kararları ile kabul edilerek 2018 yılında uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ücretler Tarifesindeki bazı ücretlerin yüksekliği nedeniyle halkımızdan ayrıca, Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2018 tarihinde tarihinde yürürlüğe giren Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘un 86.maddesi gereği Su Ücretlerine ilişkin olarak yeniden gözden geçirilme talepleri bulunmaktadır. Buna göre konunun Mecliste ve Plan ve Bütçe Komisyonunda bir daha görüşülmesi.

  4. İtfaiye ve Zabıta Personellerine 2018 yılında verilecek maktu fazla çalışma ücretlerinin tespiti.

  5. Çayiçi mahallesi 70 ada 30 nolu parsel ile ilgili İmar plan değişikliği talebine esas İmar Komisyon Raporunun okunması ve maddenin görüşülmesi.

  6. İlçemiz Cevizli, Yalı, Çayiçi, Beşiktaş ve Denizciler Mahallelerinde yapılaşmanın büyük bir kısmı tamamlanmış olan yolların ve kaldırımların düzenlenebilmesi için İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden uzun vadeli kredi kullanılabilmesitalebinin görüşülmesi.

  7. Dilek ve Temenniler

  8. Kapanış.

                                                                                                                                                                                                                29.01.2018

                                                                                                                                                                                                             Ayhan ERGÜN

                                                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı

Toplantı Yeri: Belediye Meclis Toplantı Salonu

Tarih ve Saati:02.02.2018/ Cuma günü saat:10:00

 

Benzer Kurumsal