Haberler

Hak Sahibi İşçilerin İşçi Statüsüne Geçiş Sınavında Başarılı Olanların Listesi

     Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayılı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve 24. Ümcü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar’ın 39. Maddesi gereği yapılan sınavlar sonucu sınavlarda başarılı olanların listesi aşağıda belirtilmiştir.

Benzer Haberler