Kurumsal

Meclis Kararları

2016 OCAK MECLİS KARARI

2016 ŞUBAT MECLİS KARARI

2016 MART AYI MECLİS KARARI

2016 NİSAN AYI MECLİS KARARI

2016 MAYIS MECLİS KARARI

AĞUSTOS AYI MECLİS KARARI 2016

TEMMUZ AYI MECLİS KARARI 2016

EYLÜL AYI MECLİS KARARI 2016

EKİM MECLİS KARARI 2016

ARALIK AYI MECLİS KARARI 2016

OCAK AYI MECLİS KARARI 2017

KASIM MECLİS KARARI 2016

2017 ŞUBAT MECLİS KARARI

2017 MART MECLİS KARARLARI

2017 NİSAN MECLİS KARARLARI

2017 MAYIS MECLİS KARARLARI

2017 HAZİRAN MECLİS KARARLARI

2017 TEMMUZ MECLİS KARARLARI

2017 EYLÜL MECLİS KARARLARI

2017 EKİM MECLİS KARARLARI

85 NOLU MECLİS KARARI

85 NOLU MECLİS KARARI

86 NOLU MECLİS KARARI

86 NOLU MECLİS KARARI

151 Ada 5 Nolu parsel imar değişikliği

151 Ada 5 Nolu parsel imar değişikliği