Başkan

Değerli Hemşehrilerim…

Siz kıymetli halkımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamak, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı örnek, yaşanılabilir “Ayancık” hayalimizi gerçekleştirmek arzusundayız. Belediyecilikte çağdaş ve kaliteli hizmet verme noktasında şehrimize hizmet etmenin onuruna sahip olduğumuz gibi sorumluluğunu da taşıyoruz.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişimler, vatandaşlara sunulan hizmetler bugün ve gelecek ihtiyaç ve beklentileri karşılar nitelikte olmasını gerektirmektedir. Daha esnek ve daha hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, proje oluşturma ve uygulama, hizmet verme süreçlerinde çözümler üretebilen, gelecek yönelimli yönetim yaklaşımları önem kazanmıştır.

Halkımızın ortak özlemi; Ayancık Belediyesinin kamu yönetimin de etkin ve verimli olması, adaletle hareket etmesi, kamu yararını koruması, kaliteli hizmet sunması, vatandaşların ve çalışanların memnuniyetini esas alması ve hesap verme sorumluluğuyla hareket etmesidir.

Bu anlayış ve prensipler ışığında yeniden yapılandırmak istediğimiz Ayancık Belediyesi için; “Karadeniz’in cazibe merkezi olarak Dünyada tanınan yeni bir Ayancık”; İnsanların görmek ve yaşamak istediği, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile; yaşam kalitesi yüksek, bölgesindeki şehirlere öncü ve örnek bir Ayancık.” vizyonumuz önemli bir adımdır.

Biz hep "az zamanda çok iş, az kaynakla çok iş” yapma prensibi ile olduğumuz gibi yeni dönemde de aynı prensiple çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Ayancık ilçemizin planlı büyümesi, yatırımların ihtiyaca göre planlanıp yapılması ve belediye hizmetlerimizin verimli, kaliteli, hızlı ve etkin sürdürülebilmesi için; Dökeceğimiz her damla ter, hemşehrilerimizin destekleri ve duaları, çalışma azmimizde bizim için en kıymetli ödül olacaktır.

“Karadeniz’in 1. İncisi yeni Ayancık” için el ele…
                                
Aslan ÖZDEMİR
Ayancık Belediye Başkanı